SAIGON SILICON CITY (SSC) KÝ KẾT HỢP TÁC THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

Saigon Silicon City (SSC) ký hợp đồng Thiết kế, Quản lý - Tư vấn Giám sát Dự án với SAGEN và ký hợp đồng giao Tổng thầu xây dựng cho Nhà thầu Saigon Architecture Engineering (SAE).

Ảnh ký kết, trao Hợp đồng giữa Ông Nguyễn Minh Hiếu, CT HĐQT SSC (bên trái) và Ông Nguyễn Thành Tân, TGĐ SAGEN (bên phải).

Vào lúc 11:00 - 16/06/2020 tại văn phòng Saigon Silicon City (SSC) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT SSC và Ông Nguyễn Thành Tân, Tổng Giám đốc SAGEN. Theo đó, SSC giao cho SAGEN thiết kế bốn hạng mục công trình, bao gồm: Tòa nhà Center 3, Kho Xuất Nhập – Dịch vụ tổng hợp, Club house – Sport center và Quãng trường với tổng giá trị là 9 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong 165 ngày. Đồng thời, SSC cũng ký hợp đồng giao cho SAGEN làm nhiệm vụ Quản lý và Tư vấn Giám sát thi công dự án Center 4 do Nhà thầu xây dựng Saigon Architecture Engineering (SAE) thực hiện.

Lúc 11:30 cùng ngày, Ban Lãnh đạo cả ba Công ty Saigon Silicon City (SSC)SAGEN và Saigon Architecture Engineering (SAE) đã  tiến hành khởi công Dự án Xây dựng, Phát triển khu Công viên Sài Gòn Silicon hạng mục Center 4.

Lãnh đạo các đơn vị: Chủ đầu tư SSC, Nhà thầu SAE và Công ty SAGEN Quản lý - TVGS động thổ khởi công CENTER 4.

Trước đó, ngày 10/06/2020 tại văn phòng Saigon Silicon City (SSC) cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT SSC và Ông Trần Kông Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Saigon Architecture Engineering (SAE). Theo đó, SSC giao cho SAE làm Tổng thầu hạng mục Center 4 của Dự án với tổng giá trị tạm tính 275,4 tỷ đồng, Tiến độ hoàn thành trong 260 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công 16/06/2020.

Ảnh ký kết Hợp đồng xây dựng CENTER 4  giữa Ông Nguyễn Minh Hiếu, CT HĐQT SSC (bên trái) và Ông Trần Kông Phương, CT HĐQT kiêm TGĐ SAE (bên phải).

Tâm Anh thực hiện

Các tin khác