Saigon Silicon City Center

Lô I6I7 Khu Công Nghệ Cao Tp.Hồ Chí Minh, Đường D1, Phường Long Thạnh Mỹ,  Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
(84-28) 2253 1563 - (84-28) 2253 1495
(84-8) 54041117
info@saigonsiliconcity.com.vn