Hình ảnh

Chào mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính Trị - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm Saigon Silicon City

Chào mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính Trị - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm Saigon Silicon City

Đón tiếp đoàn Trung tâm Thương Mại Thế Giới bang Utah sang thăm Saigon Silicon City Center

Đón tiếp đoàn Trung tâm Thương Mại Thế Giới bang Utah sang thăm Saigon Silicon City Center

CỰU THỊ TRƯỞNG SAN JOSE RON GONZALES THĂM SAIGON SILICON CITY

CỰU THỊ TRƯỞNG SAN JOSE RON GONZALES THĂM SAIGON SILICON CITY

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ SAN FRANCISCO ADWIN LEE THĂM SAIGON SILICON CITY

THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ SAN FRANCISCO ADWIN LEE THĂM SAIGON SILICON CITY

Lễ Ký Kết Hợp Tác Với Tập Đoàn Allied Telesis

Lễ Ký Kết Hợp Tác Với Tập Đoàn Allied Telesis

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN SAIGON SILICON CITY

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN SAIGON SILICON CITY

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG : " THI CÔNG XÂY DỰNG TÒA NHÀ TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SỐ 4 "

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG : " THI CÔNG XÂY DỰNG TÒA NHÀ TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SỐ 4 "

Lễ động thổ khởi công xây dựng Tòa nhà quản lý trung tâm 4

Lễ động thổ khởi công xây dựng Tòa nhà quản lý trung tâm 4